Početna
Utorak, 21.Svibnja 2024 (05:15:13) - Godina:22

Odaberite teme

O Portalu

Briefing gradonačelnice Suzane Jašić o situaciji s Proračunom, projektima i planovima u Pazinu

Istra, 11.02.2022. (14:54)
Suzana Jašić, gradonačelnica Pazina
Suzana Jašić, gradonačelnica Pazina

Gradonačelnica Grada Pazina Suzana Jašić održala je danas u Parku istarskih velikana konferenciju za medije na kojoj je javnost izvijestila o trenutnim i planiranim kapitalnim i infrastrukturnim projektima Grada Pazina.

Proračun i financijski rezultati

Uvodno se osvrnula na financijski rezultat 2021. godine tijekom koje je Grad Pazin realizirao novi deficit od -168.952 kn kojeg su u drugoj polovici godine na sve moguće načine pokušavali smanjiti, a koji zajedno s proračunskim korisnicima iznosi – 1.658.741 kuna.

S prenesenim deficitom iz prethodnog razdoblja i deficitom iz 2021., deficit za pokrivanje u sljedećem razdoblju na razini Grada Pazina iznosi 4.033.044 kuna, a konsolidirani deficit s proračunskim korisnicima – 3.075.456 kuna. -No, kaže gradonačelnica, potrebno je u obzir uzeti činjenicu da je tijekom 2020. i 2021. Grad ostvario beskamatne zajmove od države za odgođena plaćanja koji se sporo otplaćuju i koji će teretiti i rashode u 2022. godini, ostvarene prihode u 2021. za projekte (atletska staza, projekt EUCF-a) koji će također teretiti rashode u 2022. godini. Kad se sagleda realna situacija, potrebno je dodati još 2.089.725,00 kuna deficita po ovim stavkama.

Financijska situacija je, kako prenosi gradonačelnica Jašić, teška i nastavit će se voditi računa o tome da ne proizvode novi minus kako ne bi ušli u nelikvidnost te da rade na preduvjetima za ostvarenje većih prihoda. S druge strane, potreba u svim dijelovima Pazina ima mnogo. Mnoge se neće moći ostvariti u ovoj godini, a neke ni u sljedećoj kad dolaze novi veliki rashodi vezani uz Dom za starije i nove vrtićke skupine.

Novi GUP jedan od preduvjeta razvoja

Kako je dugoročni cilj povećati broj stanovnika Pazina koji će prirezima omogućiti veći proračun i omogućiti kadrove za gospodarstvo, prioritet u ovoj godini je stvaranje preduvjeta za ostvarenje tog cilja: prihvat djece u jaslicama i vrtićima, stambena politika zbrinjavanja deficitarnih kadrova i mladih obitelji i poduzetnička zona. Jedan od preduvjeta je donošenje novog Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina čiji je nacrt u završnoj fazi izrade i koji će uskoro na javno savjetovanje, a potom i na Gradsko vijeće u drugoj polovici ožujka.

Izgradnja dječjeg vrtića na Starom Pazinu

Izgradnja novog objekta planira se za maksimalnih 10 odgojnih skupina, a u planu je i izgradnja nove prometnice u zoni Lešće. U tijeku je izrada Glavnog projekta za potrebe ishođenja građevinske dozvole i troškovnika radova. Prema idejno- tehničkom konceptu izrađenom od strane tvrtke Singrad d.o.o., novi vrtić prostirat će se na površini od< 2.200,00 m2. Odmah nakon usvajanja GUP-a, kreće se u proces javne nabave, a projekt će se kandidirati i na natječaj za izgradnju vrtića koje se uskoro očekuje. S obzirom na to da je sadašnja ustanova dosegnula maksimalnih 30 odgojnih skupina, Grad Pazin u suradnji s okolnim općinama, užurbano radi na razdvajanju ustanove kako bi se omogućilo povećanje vrtićkih grupa u budućnosti, kaže gradonačelnica Pazina.

Izmjenama i dopunama GUP-a predviđa se i nova radna zona „Pazinka III“, koja će se prostirati na 3,47 hektara, o čemu će Grad Pazin dati konkretnije informacije nakon izmjene GUP-a.

U naselju Stari Pazin planira se dogradnja postojećeg mjesnog groblja s jugozapadne strane, čime će se postojeće groblje povećati i omogućiti dodatnih 127 ukopnih mjesta. U tijeku je izrada Glavnog projekta i troškovnika za čiju je izradu sklopljen ugovor s društvom Vema-ing d.o.o. iz Pićna. Ishođenje građevinske dozvole očekuje se u svibnju.

Uskoro će godina dana od kada su započeli radovi na Domu za starije osobe i Centra za pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga u sklopu projekta S.O.S. – skrb o starijima. Radovi teku prema vremenskom i financijskom planu. Zbog tendencije starenja stanovništva i sve većeg broja zahtjeva za smještaj u instituciju, izgradnjom prve faze u plan je pružiti siguran smještaj za 52 korisnika. Kraj radova očekuje se prema planovima – sredinom 2023.godine tijekom koje slijedi borba za kvalificirane kadrove koji će raditi u Domu.

Početkom mjeseca započeli su pripremni radovi te je i službeno otvoreno gradilište na rekonstrukciji i dogradnji dječjeg odmarališta Špadići u Poreč.

Projekt „Adaptacija dijela poslovne građevine - uređenje ribarnice“ koji je komunalnom društvu Usluga d.o.o. odobren na FLAG-ovom natječaju u okviru Mjere 2 te će se tijekom godine pristupiti postupku javne nabave adaptacije dijela poslovne građevina uređenja ribarnice. S obzirom na povećanje cijena na tržištu, radi se na reviziji postojećeg troškovnika, a o vlastitom trošku Usluga d.o.o. obavila je radove na vodoopskrbi i odvodnji budućeg prostora ribarnice.

Komunalna infrastruktura

Na području Grada Pazina trenutno je otvoreno nekoliko gradilišta. Pretežno se radi o radovima sanacije/rekonstrukcije prometnica i postavljanju javne rasvjete.

Nedavno je realizirana dugo tražena potreba stanara Zagrebačke ulice na Novom naselju – napravljen je parking u blizini „crvene zgrade“ za cca 14 vozila, čime je riješen nedostatak za parkirnim mjestima na toj lokaciji. Vrijednost radova iznosi 25 tisuća kuna.

Krajem siječnja započela je i rekonstrukcija prometnice od raskrižja Mačinići prema Žminju, do kamenoloma Krase. Radi se o temeljnoj obnovi ceste asfaltom koja će biti prilagođena težim opterećenjima.

Krajem veljače/početkom ožujka očekuje se puštanje u promet Pazinske obilaznice. Nakon održanih sastanka s Hrvatskim cestama d.o.o., uvažen je zahtjev za postavljanjem dodatne sigurnosti u vidu semafora na križanju Lindarski Križ – Žminj, dok će se na ostalim kritičnim mjestima postaviti pojačana signalizacija.

U tijeku su i radovi u naselju Rijavac. Izvodi se 2. faza i do kraja godine bi radovi trebali biti okončani. Prvotno su radovi bili sufinancirani od strane Hrvatskih voda, a sada se sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, što bitno utječe na rok dovršetka. Investitori su Usluga odvodnja d.o.o i Istarski vodovod d.o.o. Buzet, a vrijednost radova iznosi 11.500.000 kuna. Po završetku radova bit će rekonstruiran vodoopskrbni cjevovod i ostvarit će se mogućnost priključenja za cca 50 kućanstva. Pored Usluge odvodnje i Istarskog vodovoda d.o.o. radovima se priključio i Grad Pazin u dijelu sufinanciranja kolničke infrastrukture u vrijednosti oko 1.000.000,00 kuna.

Najavljeni su i radovi u Parku narodnog ustanka, „gornjem“ parku, u kojem će se popločiti dvije staze radi lakšeg pristupa parku te postaviti nove klupe i koševi u neobnovljeno dijelu. Očekivani početak radova je kroz 10-tak dana, dok se završetak istih očekuje sredinom ožujka. Ujedno, troškovnik radova u Parku istarskih velikana objavljen je na web stranicama Grada. U parku se još očekuje postavljanje javne špine čime će radovi biti finalizirani.

Formirano Koordinacijsko i Partnersko vijeće za ITU urbano područje

Početkom tjedna održana je osnivačka sjednica Partnerskog vijeća Urbanog područja Pazin (Pazin, Gračišće, Cerovlje, Sv. Petar u Šumi) čime je Grad Pazin na korak bliže sredstvima ITU mehanizma koji će mu omogućiti realizaciju većih razvojnih projekata u sljedećim godinama. Potrebno je osnovati ITU odsjek u Gradu te je u pripremi novi ustroj gradskih odjela.

Gospodarstvo

Radi ukazane potrebe s ciljem pomoći malim trgovcima, krajem prošlog tjedna gradonačelnica je donijela Zaključak o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 za zakup poslovnih prostora čiji je cilj pomoći i rasteretiti trgovce tijekom siječnja i veljače u vidu smanjenja iznosa poslovnog zakupa gradskih prostora u iznosu od 50% . Namjera je da se potakne zadržavanje radnih mjesta te pokuša bar donekle pomoći u rješavanju problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije koronavirusa. Dva su uvjeta: pad ostvarenih prihoda od minimalno 20% u odnosu na siječanj 2020. godine i prihodi manji od 7,5 milijuna kuna. Informacije su objavljene na web stranicama Grada, a svu potrebnu dokumentaciju dostaviti na e-mail adresu gospodarstvo@pazin.hr do 31. ožujka 2022. godine.

U najavi

Prikupljaju se ponude za izradu Registra imovine Grada Pazina te izradu Strategije i plana upravljanja imovinom Grada Pazina s ciljem izgradnje sustava upravljanja i potpune transparentnosti, “otključavanja” potencijala, jačanja poduzetničkog potencijala i sređivanja grada.

U tijeku je izrada šest velikih projekata s ciljem prijave na predstojeće natječaje na EU fondove koji će biti detaljnije predstavljeni tijekom ožujka.

U tijeku su pripreme za održavanje Poljoprivrednog sajma u Pazinu u travnju 2022. koji će detaljnije biti javno predstavljeni kroz nekoliko dana.

Predstavljanje Urbanističke studije i Pazin proračun kreće u ožujku kad se u Gradu nadaju smanjenju oboljelih od koronavirusa i popuštanju epidemijskih mjera.

Gradonačelnica uputila čestitke

Na samom kraju pressice, gradonačelnica je uputila čestitke u povodu obilježavanja Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 koji se obilježava danas, isti dan kad i Svjetski dan bolesnika.Mobilna verzija članka

Oglasi