Početna
Subota, 13.Srpnja 2024 (01:21:46) - Godina:22

Odaberite teme

O Portalu

Istraživanje: Psihologija u očima drugih struka

Zdravlje, 23.02.2022. (08:31)
Ilustracija (Zdravi grad Poreč)
Ilustracija (Zdravi grad Poreč)

Na pitanje „Je li psihologija dovoljno znanstvena?“ moguće će vaš odgovor biti da ne razmišljate o psihologiji kao znanosti, ali da psihologe i psihologiju doživljavate zanimljivom i korisnom u različitim područjima života i rada.

Pitanjem koliko je psihologija znanstvena zapravo se postavlja pitanje je li ona vrijedna povjerenja, može li joj se vjerovati. U vremenu kada ljudi sve manje vjeruju političarima, medijima i institucijama zadržalo se i raste povjerenje u znanost i znanstvenike. Iz tog razloga, u cilju popularizacije psihologije, polazi se od pretpostavke da, ako je psihologija znanost i ako ju kao takvu osobe percipiraju, ona je vrijedna povjerenja i ljudi će više vjerovati u informacije koje psihologija daje i zaključke do kojih dolazi.

U istraživanju koje su proveli studenti psihologije Maja Jugovac i Karlo Devčić nastojalo se istražiti na koji način akademska zajednica percipira psihologiju, odnosno u kojoj mjeri druge struke priznaju psihologiju kao znanost.

Istraživanje je obuhvatilo gotovo tisuću ispitanika, 608 studenata i 376 nastavnika različitih smjerova i fakulteta iz cijele Hrvatske, a provodilo se od travnja do lipnja 2021. godine.

Analizom rezultata utvrđeno je da studenti i nastavnici na fakultetima generalno psihologiju smatraju znanošću. Pritom ispitanici tehničkog i prirodnog smjera u nešto manjoj mjeri procjenjuju psihologiju znanstvenom disciplinom u odnosu na humanističke i društvene smjerove. Također, ispitanici muškog spola psihologiju percipiraju manje znanstvenom u odnosu na ženske ispitanike.

U istraživanju se potvrdilo da osobe koje psihologiju procjenjuju dovoljno znanstvenom imaju pozitivnije mišljenje i više znanja o psihologiji, iskazuju veći interes za suradnju s psiholozima i prepoznaju važnost primjene spoznaja u osobnom i profesionalnom životu. Interdisciplinarnost i suradnja psihologije s ostalim znanostima pokazuje se ključnom za daljnji razvoj psihologije te podizanje svijesti o područjima i načinu rada psihologa.

Zaključak istraživanja govori o potrebi za edukacijom i popularizacijom psihologije kako bi mišljenje i stavovi prema psihologiji kao znanosti postali pozitivniji a samim tim poraslo povjerenje u psihologe i psihologiju.

Više o istraživanju Maje Jugovac i Karla Devčića na temu: „Psihologija u očima akademske zajednice“ pročitajte ovdje

Autori: Maja Jugovac i Karlo Devčić, suradnici Zdravog grada PorečMobilna verzija članka

Oglasi