Logo - www-parentium.eu

Hitnoj medicinskoj službi od danas dostupno eUsavršavanje

14.02.2022. (19:40)

Hrvatski zavod za hitnu medicinu danas je predstavio projekt Cjeloživotno stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (skraćeno: eUsavršavanje) namijenjen zdravstvenim radnicima izvanbolničke hitne medicinske službe.

Projekt vrijednosti gotovo 5 milijuna kuna sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a njegovo predstavljanje označilo je početak edukacija na daljinu kroz koje će se kroz tematska predavanja iz područja hitne medicine u idućih 12 mjeseci educirati 700 liječnika i medicinskih sestara/medicinskih tehničara HMS-a.

Nabavljena je videokonferencijska i informatička oprema kojom je 21 županijski zavod za hitnu medicinu opremljen i telekomunikacijski povezan s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, čime su stvoreni preduvjeti za provođenje edukacija na daljinu. Izgrađena je i web platforma eUsavršavanje koja će služiti kao centralno mjesto organizacije i provođenja edukacija na daljinu, kao i arhiviranja svih edukativnih materijala, što će osigurati održivost projekta te omogućiti kontinuitet edukacija i nakon njegovog završetka.

-Svima nama u zdravstvu cilj je omogućiti pristupačnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu za sve naše građane, a preduvjet za to su educirani zdravstveni djelatnici čije cjeloživotno usavršavanje prati razvoj novih smjernica rada i medicinskih saznanja. Hitna medicinska služba ima jednu specifičnost, a to je velika fluktuacija zdravstvenih radnika. Njihovo kontinuirano usavršavanje je nužno, što je županijskim zavodima za hitnu medicinu kao poslodavcima financijski i organizacijski izazovno ispratiti. EUsavršavanjem smo omogućili prijenos predavanja s centralne lokacije na više lokacija slušača, pa će se istodobno moći educirati veliki broj zdravstvenih djelatnika u više županija. To će skratiti vrijeme koje inače potroše na višednevne klasične edukacije, utjecati na smanjenje troškova puta, a istodobno omogućiti brzu i dostupnu razmjenu znanja i novih informacija, što dodatno dobiva na važnosti u izazovnim vremenima poput ovih pandemijskih ili nekih budućih zdravstvenih, izjavila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med.

Projektom eUsavršavanje izgrađena je baza za daljnji razvoja e-Učenja u hitnoj medicinskoj službi te se otvaraju mogućnosti telekonzultacija sa stručnjacima drugih grana medicine.